Læringsmiljø i kommunale børnehaver

27-01-2020

I 2020 undersøgte EVA som de første nogensinde kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark på nationalt plan. I denne rapport præsenteres resultaterne af EVA's undersøgelsen af det pædagogiske læringsmiljø i de kommunale børnehaver. Resultaterne viser bl.a., at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene, men også at legeområderne i mange børnehaver ikke er særligt attraktive for børnene.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020
ISBN:
978-87-7182-372-1
Opdragsgiver: 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

 

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn