Kvaliteten i kommunale dagtilbud 2020

Tre ud af fire børn i alderen 3-5 år bruger de fleste af deres vågne timer i en kommunal børnehave. Det gør børnehaverne til en vigtig arena i forhold til at sikre, at alle børn i Danmark trives og udvikler sig. I 2020 undersøgte EVA  som de første nogensinde, kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark. På denne side kan du læse mere om resultaterne af undersøgelsen.

Artikel

National undersøgelse af kvaliteten i kommunale børnehaver

I 2020 var EVA de første til at undersøge kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark på nationalt plan. Resultaterne viser, at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer. Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg, og i halvdelen af børnehaverne mangler der legematerialer af god kvalitet.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Alle artikler om undersøgelsen af kvaliteten i kommunale dagtilbud 2020

Alle udgivelser om undersøgelsen af kvaliteten i kommunale dagtilbud 2020