Synet på optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser blandt unge fra 10. klasse

05-02-2020

Denne rapport undersøger optagelsesprocessen som følge af de nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, der blev indført i foråret 2019. I undersøgelsen ser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) nærmere på de unge, hvis vej til ungdomsuddannelse går via optagelsesprøve og -samtale til de gymnasiale uddannelser. EVA har undersøgt, hvad der kendetegner de unge, der går til optagelsesprøven, hvordan de oplever processen, hvilken information og vejledning de modtager, samt hvordan adgangskravene påvirker deres planer om ungdomsuddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-362-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse