Børnemosaikker: Arbejd systematisk med børneperspektiver

11-12-2020

Dette inspirationsmateriale er til jer, der arbejder med pædagogik, udvikling og evaluering i dagtilbud med udgangspunkt i børnenes perspektiver. Børnemosaikker er både inspirationsmateriale og redskab og tilbyder en konkret og systematisk tilgang til at indsamle, analysere og bringe børnenes perspektiver i spil i praksis.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-457-5 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Børnemosaikker

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn