Børnemosaikker

Vil I arbejde med børneperspektiver? Mosaiktilgangen giver mulighed for at få indblik i børnenes perspektiver på hverdagen og bruge den viden til at udvikle jer.

Redskab

Børnemosaikker: Arbejd systematisk med børneperspektiver

Dette inspirationsmateriale er til jer, der arbejder med pædagogik, udvikling og evaluering i dagtilbud med udgangspunkt i børnenes perspektiver. Børnemosaikker er både inspirationsmateriale og redskab og tilbyder en konkret og systematisk tilgang til at indsamle, analysere og bringe børnenes perspektiver i spil i praksis.

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle artikler om børnemosaikker

Vis flere

Alle udgivelser om børnemosaikker