Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-parate elever i grundskolen

25-08-2020

Denne rapport undersøger UPV’en i relation til formålet om at identificere og hjælpe elever, der har brug for støtte for at opnå forudsætningerne for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen belyser betydningen af skolernes organisering, den konkrete vurderingspraksis og de faglige og vejledningsmæssige indsatser, der tilbydes ikke-uddannelsesparate unge i folkeskolen.

Rapporten kan bruges af beslutningstagere på nationalt og kommunalt niveau samt skoleledere, lærere, vejledere og andre, der arbejder med elevers uddannelsesparathed.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-380-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Undersøgelsen er gennemført af EVA, men er tilrettelagt i et samarbejde mellem EVA og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i Børne- og Undervisningsministeriet. Undersøgelsen er finansieret af begge parter. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse