Uddannelsesparathedsvurderinger

Eleverne i grundskolen får med uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) en vurdering af, om de er parate til at vælge og gennemføre en ønsket ungdomsuddannelse. Vurderingen skal sikre, at de elever, som ikke er vurderet parate, støttes med en skole- og vejledningsindsats. UPV'en er fra skoleåret 2024/2025 blevet afskaffet. Få meget mere viden om UPV'en i EVA's undersøgelser.

Rapport

Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-parate elever i grundskolen

I perioden 2014-2020 fulgte EVA uddannelsesparathedsvurderingerne i en række undersøgelser og udgivelser. I denne afsluttende rapport kan du læse om UPV’en i relation til formålet om at identificere og hjælpe elever, der har brug for støtte for at opnå forudsætningerne for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Undersøgelsen belyser betydningen af skolernes organisering, den konkrete vurderingspraksis og de faglige og vejledningsmæssige indsatser, der tilbydes ikke-uddannelsesparate unge i folkeskolen.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om uddannelsesparathedsvurderinger

Alle debatindlæg om uddannelsesparathedsvurderinger

Alle udgivelser om uddannelsesparathedsvurderinger