Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan - Lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaber

31-08-2020

Denne rapport afrapporterer fra 20 casestudier i daginstitutioner og dagplejen. Undersøgelsen har fokus på dagtilbuddenes arbejde med børnefællesskaber og børn i udsatte positioner, som er to elementer i det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Undersøgelsen viser, hvordan forskellige dagtilbud oplever og arbejder med de dele af læreplanen, der handler om at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaber.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-416-2 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Deltagelse for alle

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn