Midtvejsevaluering af Læring, der ses 2

16-04-2020

Dette notat indeholder resultaterne af en midtvejsevaluering af Læring, der ses 2 (LDS2). Midtvejsevalueringen konkluderer, at LDS2 har et klart potentiale som en indsats, der kan udvikle undervisningens kvalitet og styrke elevernes læring og trivsel. Samtidig er der i de forskellige skoler stor forskel på, om potentialet i LDS2 indfries, og om de gode idéer bliver til virkelighed.

Midtvejsevalueringen henvender sig primært til skoleforvaltninger, skoleledere og didaktiske vejvisere i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune , der skal anvende de foreløbige resultater til at kvalificere arbejdet med LDS2.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-401-8 (pdf)

Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden

Denne udgivelse er lavet som et led i et samarbejde med ovennævnte fond. Fonden har doneret midler til, at EVA har kunne lave denne udgivelse. EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når vi modtager fondsdonationer

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole