Ledelse af undervisning

God pædagogisk ledelse af undervisningen sætter retning for arbejdet med elevernes læring. Hvordan kan man som leder skabe de bedste rammer? Find inspirationsmaterialer her. 

Magasin

At lære at lære

I dette magasin sætter vi temaet og begrebet at lære at lære under lup gennem interviews med seks forskellige forskere inden for pædagogik og uddannelse.

Hver forsker har sit eget perspektiv på, hvad det vil sige at lære at lære, hvorvidt det overhovedet er relevant at have fokus på, og hvordan man i skole- og uddannelsessystemet kan arbejde med det.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om ledelse af undervisning

Alle debatindlæg om ledelse af undervisning

Udgivelser om ledelse af undervisning