Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne - De fagprofessionelles perspektiv på SPS

09-09-2019

Dette notat handler om den specialpædagogiske støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne, som den beskrives og vurderes af de fagprofessionelle, der beskæftiger sig med SPS på uddannelsesinstitutionerne.
Notatet har fokus på SPS, der gives til elever på baggrund af ordblindhed eller psykiske vanskeligheder. Notatet er en del af en evaluering af SPS, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører for Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-284-7

Opdragsgiver: Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse