Rammeforsøg på erhvervsuddannelserne - Midtvejsnotat

09-10-2019

Undervisningsministeriet igangsatte i september 2017 en forsøgsproces på erhvervsuddannelserne, der inviterede erhvervsskolerne til at ansøge om at deltage i forsøg, som skal afprøve nye måder at tilrettelægge erhvervsuddannelserne på. Forsøgene skal afprøve tiltag, der understøtter en større fleksibilitet i forhold til praktik, uddannelsesmiljø og uddannelsernes struktur. Formålet med forsøgene er at undersøge, om der er grundlag for at ændre i de eksisterende regler på erhvervsuddannelsesområdet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-285-4

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse