Store kommunale forskelle i opkvalificeringen af flygtninge

20-11-2019

I dette notat har EVA undersøgt, i hvor høj grad de danske kommuner bruger arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til at opkvalificere nyankomne flygtninge, og om der er sammenhæng mellem flygtninges deltagelse i AMU og beskæftigelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse