Flygtninges vej til arbejde og uddannelse

Flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet har de seneste år været et centralt politisk tema i Danmark. Blandt andet spørgsmålet om, hvordan man skaber et bedre match mellem flygtninges medbragte kompetencer og arbejdsmarkedets behov, har været i fokus. EVA har undersøgt, i hvilken grad de danske kommuner bruger arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til at opkvalificere flygtninge.

Artikel

Store forskelle i kommuners opkvalificering af flygtninge

Det er meget forskelligt, i hvor stort omfang kommunerne bruger arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til at opkvalificere nyankomne flygtninge. De ledige flygtninge, som deltager i AMU-kurser, har efterfølgende større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det viser et nyt notat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse

Alle artikler om flygtninges vej til arbejde og uddannelse

Udgivelser om flygtninges vej til arbejde og uddannelse