ProfessionsKapacitet

21-11-2019

Denne rapport formidler resultaterne af den eksterne evaluering af projektet ProfessionsKapacitet, som er igangsat af Undervisningsministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet, Finansministeriet og KL. Syv professionshøjskoler har deltaget i projektet og arbejdet med forskellige modeller for praksisnær it-kompetenceudvikling i 27 forskellige delprojekter.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: 978-87-7182-242-7

Opdragsgiver: Styrelsen for IT og Læring

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse