Grønlandske studerende på videregående uddannelser i Danmark

25-11-2019

Denne rapport undersøger særlige kendetegn for grønlandske studerende på danske videregående uddannelser. Rapporten undersøger grønlandske studerendes oplevelser i forhold til bl.a. studiestart, socioøkonomiske forhold, sociale egenskaber og faglig selvtillid. Rapporten bidrager med ny viden om forhold, som formodes at have betydning for frafaldet og fastholdelsen af grønlandske studerende på danske videregående uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-275-5

Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse