Evaluering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatser i Majoriaq

22-11-2019

Denne rapport indeholder en evaluering af hvordan og hvorvidt vejlednings- og opkvalificeringsindsatser i de grønlandske Majoriaq lever op til formålet om at styrke job- og uddannelsesparatheden blandt borgere, der har behov for det.
Med afsæt i evalueringen anbefaler EVA en række tiltag, som fremadrettet kan styrke vejlednings- og opkvalificeringsindsatserne i Majoriaq.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-333-2

Opdragsgiver: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked (på opdrag fra Inatsisartut)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse