Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning til voksne spiller en afgørende rolle for at få voksne kortuddannede til at tage voksen- og efteruddannelse. EVA har undersøgt, hvordan uddannelsesinstitutionerne arbejder med voksenvejledning, og hvilke muligheder og barrierer der følger af institutionernes forskellige praksisser

Artikel

Voksnes uddannelsesvejledning falder imellem flere stole

Hvem gør hvad, hvornår og hvordan, når kortuddannede og ufaglærte voksne skal vejledes om uddannelse?

En kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) tegner et meget broget billede af uddannelsesvejledningens organisering og rammer på VUC, erhvervsskoler og AMU-centre.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om uddannelsesvejledning

Alle udgivelser om uddannelsesvejledning til voksne