Evaluering af trepartsaftalens pulje til opsøgende arbejde - Statusrapport 1

06-11-2019

Denne rapport er første statusrapport om EVA's evaluering af projekter, som har fået bevilget tilskud fra puljen til opsøgende arbejde. Rapporten gør status over seks igangværende projekter fra første bevillingsrunde og giver indsigt i, dels hvordan de udvalgte projekter forløber og dels om de forventede virkninger opnås.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-321-9

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

VEU-trepartsaftaler

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse