Elevperspektiver på den specialpædagogiske støtte på ungdomsuddannelserne

19-11-2019

Dette statusnotat formidler indledende pointer fra interviews med elever om den specialpædagogiske støtte (SPS), de modtager på deres ungdomsuddannelser. Fokus er på elevernes udbytte af støtten, samt hvilke forhold der har betydning for deres udbytte. Notatet kan bruges af ungdomsuddannelsesinstitutioner til at kvalificere deres arbejde med SPS.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-313-4

Opdragsgiver: Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Generelt om SPS

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse