Vurdering af Dalum Livestock Management Program ved Dalum Landbrugsskole

21-03-2019

Denne rapport indeholder en vurdering af Dalum Livestock Management Program (LMP) ved Dalum Landbrugsskole (DL). Kriterierne er gengivet i denne rapport og danner grundlag for en vurdering af uddannelsens kvalitet ud fra krav om kvalitetssikring og overensstemmelse mellem markedsføring, formål og indhold – fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet (BSM), Undervisningsministeriet (UVM) og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse