Studerendes sabbatår

27-05-2019

I denne minianalyse kortlægger Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), hvor mange af de studerende på de videregående uddannelser som har taget sabbatår. Desuden ser vi nærmere på de studerendes begrundelse for at have taget sabbatår, samt hvad de foretog sig i løbet af sabbatperioden.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Sabbatår

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse