Sabatår

Sabbatår betegner perioden, fra gymnasiet er gennemført, til man påbegynder en videregående uddannelse. Ifølge en tidligere undersøgelse kan sabbatår være en gevinst, fordi studenter, som venter lidt med at starte på en videregående uddannelse, har mindre risiko for at falde fra. Danmarks Evalueringsinstitut har spurgt de studerende, hvorfor de tog sabbatår, og hvad de foretog sig i løbet af sabbatperioden.

Artikel

86 % af studerende har holdt sabbatår: Det er en tiltrængt pause

Mere end 8 ud af 10 af de studerende, der begyndte på en videregående uddannelse i 2018, havde holdt et eller flere års pause, siden de blev studenter. I en ny undersøgelse ser Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, nærmere på, hvad de har brugt deres sabbatår på, og hvad de har fået ud af det. 

Uddannelsespres, lyst til luftforandring og tvivl om uddannelsesvalg er de unges hovedbegrundelser for ikke at tage den lige vej fra gymnasiet. Mange oplever simpelthen, at de har brug for at trække vejret, opleve nye sider af sig selv og tænke en ekstra gang over hvad de vil fremover

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse

Alle artikler om sabbatår

Vis flere

Alle debatindlæg om sabbatår

Alle udgivelser om sabbatår