Sammenhænge mellem unges begrundelser for studievalg og frafald på de videregående uddannelser

27-06-2019

Notatet belyser, hvad de unge vægter højest, når de vælger studie, og hvorvidt der eksisterer sammenhænge mellem begrundelserne for studievalg og risikoen for, at de studerende falder fra i løbet af det første studieår. Resultaterne viser, at unge vælger studie både med hjernen og med hjertet, og at der er markant lavere risiko for at falde fra, hvis unge vælger studie ud fra faglig interesse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-297-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse