Studievalg og frafald

Det er en stor beslutning, når man som ung skal vælge, om man vil være arkitekt, ergoterapeut eller multimediedesigner. Den omhu, man lægger i sit studievalg, kan omvendt nemt blive afgørende for, om man senere dropper ud af sit studie. EVA har undersøgt, hvad der kendetegner en god studievalgsproces hos de unge, og hvad ungdomsuddannelser og vejledere skal være opmærksomme på, når de skal vejlede de unge.

Rapport

Sammenhænge mellem unges begrundelser for studievalg og frafald på de videregående uddannelser

Hvad vægter de unge højest, når de vælger studie, og er der sammenhænge mellem begrundelserne for studievalg og risikoen for, at de studerende falder fra i løbet af det første studieår? Det kigger EVA nærmere på i denne rapport fra 2019. Resultaterne viser bl.a., at unge vælger studie både med hjernen og med hjertet, og at der er markant lavere risiko for at falde fra, hvis unge vælger studie ud fra faglig interesse.

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse

Alle artikler om studievalg og frafald

Vis flere

Alle udgivelser om studievalg og frafald

Vis flere