Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

22-01-2019

Notatet handler om kommunernes og dagtilbuddenes nuværende og planlagte arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft 1. juli 2018. Notatet sætter fokus på kommunernes og dagtilbuddenes arbejde med otte fokusområder, som er udvalgt på baggrund af bl.a. det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-213-7

Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold