Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

30-01-2019

Denne udgivelse ser på samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse på tværs af alle landets kommuner og bidrager med perspektiver på, hvad samarbejdet består i, og hvad udfordringerne handler om inden for de tre områder; data, sparring og indsatser. Udgivelsen giver også en række bud på, hvordan man kan styrke samarbejdets form og indhold – og i sidste ende elevernes læring og trivsel. Den henvender sig primært til forvaltningschefer og konsulenter på skoleområdet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: 978-87-7182-251-9 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole