Samarbejde mellem skole og forvaltning

Forvaltning og skoleledelse samarbejder typisk om tre ting: prioritering af indsatser, sparring og samarbejde om forskellige datakilder. Bliv klogere på, hvilke knaster der kan være i samarbejde, og hvordan man kan styrke det.

Rapport

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Denne udgivelse ser på samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse på tværs af alle landets kommuner og bidrager med perspektiver på, hvad samarbejdet består i, og hvad udfordringerne handler om inden for de tre områder; data, sparring og indsatser. Udgivelsen giver også en række bud på, hvordan man kan styrke samarbejdets form og indhold – og i sidste ende elevernes læring og trivsel. Den henvender sig primært til forvaltningschefer og konsulenter på skoleområdet.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om samarbejde mellem skole og forvaltning

Alle debatindlæg om samarbejde mellem skole og forvaltning

Udgivelser om samarbejde mellem skole og forvaltning