Forsøg med karakterfri 1. g-klasser - midtvejsnotat

29-01-2019

Midtvejsnotatet giver et indblik i de medvirkende elevers oplevelse af forsøget med karakterfri 1.g-klasser. Notatet belyser elevernes erfaringer med feedback og den overordnede oplevelse af karakterfrihed efter forsøgets første år.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: 978-87-7182-186-4

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Karaktergivning

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse