Slutevaluering af projekt om digital dannelse og kompetenceudvikling

19-12-2019

I denne rapport præsenterer EVA den afsluttende evaluering af Demonstrationsskoleprojektet DiDaK (Digital Dannelse og Kompetenceudvikling), som er gennemført i perioden 2017 til foråret 2019. DiDaK er igangsat som en del af gymnasiereformens (2016) fokus på elevernes digitale kompetencer og digitale dannelse. Rapporten sætter fokus på, hvordan der er blevet arbejdet i projektet, og hvilke resultater der er opnået.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-327-1

Opdragsgiver: Styrelsen for It og Læring (STIL)

Anden information: Aarhus Universitets Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) har stået for aktionsforskningen og kompetenceudviklingen af deltagerne i projektet.

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse