Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærere på EUD i 2019

17-12-2019

Hvordan er det indtil videre gået for erhvervsskolerne med at løfte EUD-lærernes pædagogiske kompetencer, som det foreskrives i EUD-reformen fra 2015? Det undersøger Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i denne rapport, der giver en status på, hvor langt skolerne aktuelt er med dette arbejde.
Undersøgelsen er en opfølgning på tilsvarende kortlægninger foretaget af EVA i foråret 2014 og foråret 2017.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-300-4

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse