Underviseres kompetencer

Som en del af Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra 2014 blev det besluttet, at der skulle ske et markant løft af eud-lærernes kompetencer. Målet er, at alle lærere skal have de rette kompetencer til at kunne skabe en motiverende undervisning for erhvervsuddannelsernes meget forskelligartede elevgruppe og bidrage. I flere undersøgelser har EVA undersøgt erhvervsuddannelseslærernes kompetenceudvikling. 

Rapport

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærere på eud 2021

Denne undersøgelse af erhvervsskolernes arbejde med at løfte eud-lærernes erhvervspædagogiske kompetencer, som det foreskrives i eud-reformen fra 2015.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle udgivelser om underviseres kompetencer på EUD