Analyse af muligheder og barrierer for oprettelse af ASF-klasser på erhvervsuddannelserne

18-12-2019

Dette notat rummer en analyse af muligheder og barrierer for oprettelse af særlige klasser på erhvervsuddannelserne målrettet unge med diagnosen Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Notatet peger på relevante støtteforanstaltninger, der kan understøtte, at unge med ASF vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse i en ASF-klasse. Desuden peger notatet på de typer af brancher og erhvervsuddannelser, der i første omgang vil være mest relevante i forhold til at oprette ASF-klasser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-288-5

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

ASF-klasser

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse