ASF-klasser

ASF-klasser er en specialklassemodel for unge med en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF), som vurderes at have faglige forudsætninger for at gennemføre en ordinær gymnasial
uddannelse gennem særligt tilrettelagte klasser. Bliv klogere på, hvordan ASF-klasserne fungerer, og hvilke tiltag eleverne har særlig gavn af. 

Artikel

Positiv effekt af gymnasieklasser for elever med ASF-diagnoser

Gymnasieelever med en autismespektrumforstyrrelse (ASF), der går i de særlige ASF-klasser, har større sandsynlighed for at gennemføre gymnasiet og starte på en videregående uddannelse end sammenlignelige elever med en ASF-diagnose i ordinære gymnasieklasser.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om ASF-klasser

Alle udgivelser om ASF-klasser