Uddannelsesparathedsvurderingen 2018

27-09-2018

Rapporten præsenterer udviklingen i elevernes uddannelsesparathed fra i 8., 9. og 10. klasse. Uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) har til formål at give skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning mulighed for at hjælpe elever, der ikke umiddelbart vurderes at have de nødvendige forudsætninger til at begynde på en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Målet med denne undersøgelse er at følge udviklingen i UPV over tid på landsplan og på kommunalt plan.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-180-2

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Undersøgelsen er gennemført af EVA, men er tilrettelagt i et samarbejde mellem EVA og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i Børne- og Undervisningsministeriet. Undersøgelsen er finansieret af begge parter. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold