Kompetenceudvikling i praksis

23-10-2018

Rapporten, der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, evaluerer projektet Kompetenceudvikling i praksis, som er et samarbejde mellem Guldborgsund og Lolland Kommune, finansieret af A.P. Møller Fonden. Projektets centrale element er uddannelsen af et nyt lag vejledere på skolerne, såkaldte praksisvejledere.
Formålet med evalueringen er, at fremskaffe viden om projektets virkning, herunder hvordan praksisvejledningen forløber og hvordan den opleves at sætte sig spor i lærerenes og pædagogernes praksis med hensyn til både teamsamarbejde og undervisning.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-182-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse