Kortlægning af indsatser til psykisk sårbare elever på ungdomsuddannelserne

20-11-2018

Rapporten sætter fokus på de indsatser, som ungdomsuddannelserne har til den brede gruppe af psykisk sårbare elever. Her sammenfattes resultaterne fra en kvantitativ kortlægning af indsatser til psykisk sårbare elever på alle 288 ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Formålet er at bringe viden og indsigt om de indsatser og tiltag som ungdomsuddannelsesinstitutionerne i dag har til psykisk sårbare elever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-159-8

Opdragsgiver: SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse