Inkluderende læringsmiljøer for psykisk sårbare elever

20-11-2018

Rapporten sammenfatter resultaterne fra casestudier af tre gymnasiers arbejde med at bygge bro mellem SPS og almenundervisningen. Fokus er på skolernes indsatser til SPS-modtagere med psykisk funktionsnedsættelser og psykisk sårbare elever bredt set.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-160-4

Opdragsgiver: SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse