Dialogredskab til god dokumentationspraksis

23-11-2018

Dialogredskabet hjælper jer med at stille og besvare vigtige spørgsmål om dokumentationspraksis i dagtilbud.
Redskabet er oplagt at bruge til dialog på tværs af dagtilbuddene og den kommunale forvaltning, så processen med at udvikle dokumentationspraksis bliver samskabende og meningsfuld.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-211-3

Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet

 

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Find inspirationsmateriale og redskaber om dokumentationspraksis

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn