Dokumentationspraksis

En god dokumentationspraksis i daginstitutionernes hverdag kan både bidrage til en gunstig implementering af den styrkede pædagogiske læreplan, men også en udbytterig evalueringskultur og en god løbende dialog med kommunen. Her finder du samlet materiale, der kan inspirere og bidrage til en god dokumentationspraksis.

Artikel

Få styr på dokumentationen

Dokumentation af det pædagogiske arbejde foregår som en naturlig del af hverdagen i de fleste dagtilbud. Svensk forskning viser imidlertid, at dokumentationen kun i ringe grad har fokus på børns læreprocesser. Brug de fire refleksionsspørgsmål til at give jeres dokumentationspraksis et eftersyn.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Alle artikler om dokumentationspraksis i dagtilbud

Vis flere

Alle udgivelser om dokumentationspraksis i dagtilbud

Dialogredskabets skemaer til print