Afdækning af teknologifokus i sundhedsuddannelserne

01-11-2018

Rapporten afdækker det nuværende teknologifokus på de ni sundhedsuddannelser på professionshøjskolerne. Uddannelserne ønsker at monitorere udviklingen i uddannelsernes teknologifokus samt at igangsætte relevante udviklingsinitiativer, og det skal afdækningen være afsæt for.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-204-5

Opdragsgiver: Styregruppen for sundhedsuddannelsernes nationale følgegrupper

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Sundhedsuddannelser

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse