Sundhedsuddannelser

Der findes ni sundhedsuddannelser på professionshøjskolerne. EVA har blandt andet undersøgt det nuværende teknologifokus på de ni uddannelser.

Rapport

Afdækning af teknologifokus i sundhedsuddannelserne

Rapporten afdækker det nuværende teknologifokus på de ni sundhedsuddannelser på professionshøjskolerne. Uddannelserne ønsker at monitorere udviklingen i uddannelsernes teknologifokus samt at igangsætte relevante udviklingsinitiativer, og det skal afdækningen være afsæt for. 

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle udgivelser om sundhedsuddannelser