Måling af børns sproglige kompetencer og udvikling i dagtilbud - en guide til sprogvurderingsredskaber

06-03-2018

REVIDERET UDGAVE: EVA har gennemgået og vurderet seks konkrete sprogvurderingsredskaber med udgangspunkt i guidens 10 spørgsmål. Gennemgangen af hvert redskab indledes med en sammenfatning af de pointer, som vedrører redskabets kvalitet og anvendelighed. Det giver jer et overblik over sprogvurderingsredskaber, og kan samtidig kvalificere jeres udvælgelse og anvendelse af sprogvurderingsredskaberne.

Vær opmærksom på at ét af de seks redskaber i den nuværende guide er sprogvurderingsredskabet ’Sprogvurdering 3-6’, som er en ny forskningsbaseret videreudvikling af sprogvurderingsredskabet ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-074-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn