Sprogvurderinger af 3-årige

Børn på omkring 3 år skal sprogvurderes, hvis der er grund til at tro, at de har behov for yderligere sprogstimulering. Vurderingen er et led i arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling i dagtilbud.

Artikel

Tre ud af fem børn med sprogproblemer overses

Det er op til den enkelte daginstitution eller dagpleje at vurdere, hvilke treårige børn der har brug for at få vurderet deres sprog. En ny undersøgelse fra EVA viser, at man overser tre ud af fem børn, som har brug for sproghjælp.

Anne Breinhold Olsen
Chefkonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte

Alle artikler sprogvurderinger af 3-årige

Vis flere

Alle udgivelser om sprogvurderinger af 3-årige