Tværgående analyse af resultater fra TUP 2015

03-05-2018

Rapporten sammenfatter de vigtigste resultater og erfaringer fra seks af syv projekter, der blev støttet med midler fra Den Tværgående Udviklingspulje (TUP) under AMU i 2015. De seks projekter er lavet inden for de to temaer, som TUP 2015 havde fokus på, hhv. afprøvning af deltagernes læringsudbytte (tema 1) og styrket anvendelse af fjernundervisning på AMU (tema 2).

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-146-8

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Evaluering af AMU

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse