Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse

29-05-2018

Hvilket fokus har dagtilbudscheferne i landets kommuner på faglig ledelse? Faglig ledelse dækker over de ledelsesopgaver, som dykker ned i kerneopgaven, den pædagogiske praksis, og fokuserer på at udvikle kvaliteten den til gavn for alle børn. Notatet er en kortlægning blandt dagtilbudschefer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-157-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Faglig ledelse

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn