Faglig ledelse i dagtilbud

Her kan du finde vores udgivelser om, hvordan I som dagtilbud kan arbejde med forskningsinspireret viden i pædagogisk praksis, og få nogle redskaber til, hvordan du som pædagogisk konsulent eller leder af dagtilbud kan fremme forskningsinspireret pædagogik i din institution.

Rapport

Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse

Hvilket fokus har dagtilbudscheferne i landets kommuner på faglig ledelse? Faglig ledelse dækker over de ledelsesopgaver, som dykker ned i kerneopgaven, den pædagogiske praksis, og fokuserer på at udvikle kvaliteten den til gavn for alle børn. Notatet er en kortlægning blandt dagtilbudschefer.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle udgivelser om faglig ledelse i dagtilbud