Praktik på pædagoguddannelsen

18-06-2018

I materialet præsenterer vi fire centrale områder, hvor pædagoguddannelsen oplever særlige udfordringer med praktikken. For hvert område identificerer vi udfordringer og opmærksomhedspunkter. Desuden har vi samlet en række cases, der viser, hvordan forskellige institutioner arbejder med konkrete tiltag inden for området.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Pædagoguddannelsen

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse