Lokale undervisningsplaner på erhvervsuddannelserne

14-06-2018

EVA har undersøgt erhvervsskolernes erfaringer med at udarbejde og anvende lokale undervisningsplaner (LUP), som der er omfattende krav til både mht. indhold og formål. De skal bl.a. indeholde beskrivelser af strukturen i undervisningen i de forskellige fagretninger og uddannelser, af pædagogiske og didaktiske principper i undervisningen, og LUP'erne skal fungere som læreres og lederes redskab til at kvalitetssikre og udvikle undervisningen og som dokumentation over for bl.a. ministerium og skolens elever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-085-0

Opdragsgiver: Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse