Idekatalog til videreudvikling af lokale undervisningsplaner på erhvervsuddannelserne

15-06-2018

Idekataloget rummer forslag til, hvordan det nuværende LUP-koncept kan videreudvikles, bl.a. i form af justeringer af bekendtgørelsens krav til indhold i LUP, udarbejdelse af vejledninger til skolerne og forslag til den fremtidige digitale understøttelse af LUP.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-102-4

Opdragsgiver: Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse